Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2012

4981 948b 390
Reposted bygriber griber
4979 bd0c 390
Reposted bybudasdaaaaaamnbdccfuenfsterne

May 13 2012

5488 87b9 390

May 07 2012

wszystko mnie do Ciebie ciągnie, wszystko
Reposted byTorZirael TorZirael

May 06 2012

Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu.
— Mark Twain
Reposted frombladeloki bladeloki
3321 9836 390
Reposted bylittlestories littlestories
3320 92be 390
Reposted bywootbeerjablkozcynamonemsaphirkaRedPennyjackaloppekilljillmolotovcupcakekarofornicationSheeemymajolifeningashatienaachajkatssswishyouwereherethejellyemciuLightsaberasiacztoniewszystkoRadicalAdultsLickGodheadStylegraverzEveRseqelnaciahoseannaglupiasukajuznicudderfiendclubnenneke1006ilovemoviesetomniavanitaszaganskyzimnykubek
2898 f67c 390
Reposted fromsexxx sexxx

May 05 2012

Za piękne kobiety z brudnymi myślami!
Reposted bympiwosaljchigomartrys
Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu?
Czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?
— Kerry Johnson
Reposted fromnimfomanka nimfomanka

May 03 2012

5641 2a62 390
Reposted byjusttynaasiriusminerva
5640 61e1 390
Reposted byinezka inezka
5638 f3b4 390
5634 2bee 390
Reposted bycosette cosette
przyrzeknij, że nie spóźnisz się o całe życie
— ♥Pih
Reposted frommefir mefir
sometimes the wrong choices bring us the right places
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viapeace peace

May 01 2012

2406 a3eb 390
Reposted bygribervandalismlechaton
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl